Algemeen

ChristenUnie Albrandswaard

De ChristenUnie Albrandswaard bestaat uit op dit moment uit de vereniging.

Vereniging

De vereniging is er om de doelstellingen van de (landelijke) ChristenUnie te bevorderen en te realiseren in de gemeente Albrandswaard. De vereniging doet dit door:

  1. het instandhouden van de vereniging (voldoende betrokken leden);
  2. het houden van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen;
  3. deelname aan gemeenteraadsverkiezingen;
  4. contact onderhouden met fractie en leden.

Leden

De leden zijn dus lid van de vereniging en kunnen, indien zij dat willen, door een meer of minder actieve deelname op verschillende manieren invloed uitoefenen in de plaatselijke politiek. Ook leden die over weinig tijd beschikken, kunnen hun bijdrage leveren door lid te worden en jaarlijks hun contributie te betalen. Juist vanwege de verschillende mogelijkheden tot inzet is het in het belang van de vereniging dat het ledental wordt vergroot. Wanneer u de christelijke politiek van de ChristenUnie een warm hart toedraagt, meld u dan aan als lid. Zie hiervoor op deze website het snelmenu ‘word lid’.