Over ons

Schakelklas uitgeschakeld??

Vanaf nu zullen wij als fractieleden regelmatig een blog schrijven over een situatie of een voorval in Albrandswaard of daarbuiten. Wij willen daarmee zaken onder de aandacht brengen die in de ogen van de CU/SGP Albrandswaard relevant zijn.

Zo is onze fractie benaderd door Anja van der Pluijm over het wel en wee van de schakelklas in Albrandswaard.

Al meer dan 20 jaar is er een schakelklas in Albrandswaard, bedoeld voor leerlingen van 4 tot 7 jaar die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en hierdoor met een achterstand beginnen in het basis onderwijs. In de schakelklas wordt drie ochtenden in de week aan deze kinderen extra taalonderwijs gegeven om hen een goede basis te geven voor de toekomst.

Deze vorm van onderwijs dreigt nu te verdwijnen. De ChristenUnie/SGP fractie is in nauw contact met alle belanghebbenden om te bekijken of deze unieke vorm van onderwijs voor Albrandswaard te behouden is.

Met name vluchtelingenwerk Albrandswaard en enkele leerkrachten en individuele begeleiders in het onderwijs maken zich zorgen over de toekomst.

Met  het oog op de toenemende stroom vluchtelingen met een status en gezinsherenigingen zal het aantal kinderen met een taalachterstand toenemen.

Wij zijn in ieder geval blij dat de wethouder onderwijs het met ons eens is en alle mogelijkheden bekijkt om deze unieke schakelklas voor Albrandswaard te behouden .

Wij als CU/SGP fractie zijn bereid meer geld vrij te maken in de begroting om deze soort van onderwijs te continueren.

Johan van Wolfswinkel